Gjesteplasser

GJESTEPLASSER

Gjesteplasser er kun for besøkende til båtforeningens medlemmer.
All bruk skal meldes inn til styret. Ikke innmeldte båter kan fjernes
for eiers regning og risiko. 
send en SMS til: 45 85 41 85

© Copyright 2018 Ferderbukta båtforening Org. nr: 896864432 - webmaster@ferderbukta.no